Hoe kunnen we helpen

Inzicht & Impact helpt opdrachtgevers om marktonderzoek succesvol in te zetten. Succesvol betekent dat er betere en betere onderbouwde beslissingen worden genomen, omdat er helder inzicht in de doelgroep aan ten grondslag ligt.

Deze beslissingen kunnen worden ingedeeld in 3 hoofdgebieden:

Strategie bepalen & Positioneren

Een duurzame marketingstrategie houdt rekening met de belangen van de doelgroep, de maatschappij en de organisatie zelf. Het afwegen van deze belangen is niet eenvoudig. Om een weloverwogen en doordachte strategie te bepalen, moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Hoe worden mijn merk en mijn concurrenten gezien?
  • Hoe definiëren consumenten duurzaamheid en hoe past mijn merk daarin, nu en in de toekomst?
  • Welke elementen van duurzaamheid spelen een rol, nu en in de toekomst?

Inzicht & Impact beantwoordt deze vragen op een heldere en duidelijke manier. En zo helpen wij jouw de juiste strategische keuzes te maken.

Hoe kunnen we helpen?

Marktverkenning | Usage & Attitude | Segmentatie | Persona’s | Customer Journey | Trends & Ontwikkelingen | Drivers & Barriers van Duurzaam Gedrag | Brand Health Tracking

Communicatie & Branding

Een duurzaam merk bouwen betekent effectief jouw duurzame boodschap communiceren. Branding draait om het vinden en claimen van jouw eigen unieke plek in het hoofd van de consument. Communiceren is ervoor zorgen dat je de juiste consumenten bereikt met de juiste boodschap op het juiste moment.

Consumentenonderzoek kan helpen in elk stadium van merken bouwen en communiceren, door diepgaand begrip van de leefwereld van de consument, ideeën te bedenken en terugkoppeling te verzamelen over creatief werk. 

Hoe kunnen we helpen?

Marktverkenning | Trends & Ontwikkelingen | Drivers & Barriers van Duurzaam Gedrag | Co-creatie | Concept testing | Pre- & Post testing | Effect Metingen | PR onderzoek | Brand Health Tracking

Innovatie & Productverbetering

Succesvolle innovaties raken de juiste snaar bij de doelgroep. Ze lossen een probleem op, voorzien in een behoefte en enthousiasmeren de consument.

In elke fase van het innovatieproces kunnen consumenteninzichten helpen om het proces te versnellen en het risico op mislukking te minimaliseren. Het betrekken van consumenten vergroot de kans dat er producten worden ontwikkeld die aan hun eisen voldoen en precies die eigenschappen hebben waar de consument voor warm loopt.

Wij kunnen de consument bij elke stap van het proces aan tafel brengen, of het nu gaat om inspiratie, ideevorming of het selecteren van de ideeën met het meeste potentieel en deze uitwerken tot producten die klaar zijn om gelanceerd te worden.

Hoe kunnen we helpen?

Marktverkenning | Usage & Attitude | Categorie Exploratie | Customer Journey | Trends & Ontwikkelingen| Drivers & barrieres van duurzaam gedrag | Co-creatie| Concept testen| Home use testen | Pains & Gains

Waarom Inzicht & Impact

Wij kunnen elk type onderzoeksmethodologie aanbieden dat de vragen van onze cliënten vereisen. Daarbij kunnen we bouwen op uitgebreide methodologische kennis en jarenlange praktijkervaring. Onze oprichter Durk Bosma is meerdere malen genomineerd voor Nederlands marktonderzoeker van het jaar. Hij is de schrijver van het veelgeprezen boek ‘Wat is de Vraag‘ over het achterhalen van de werkelijke informatiebehoefte en het selecteren van de best passende onderzoeksmethodiek.

We zijn gespecialiseerd in duurzaam consumentengedrag en maatschappelijke vraagstukken. Door deze specialisatie kunnen we bouwen op uitgebreide ervaring in dit veld. 

Voor de uitvoering van veldwerk maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk van partners. Hierdoor kunnen we veel verschillende onderzoeksmethoden aanbieden en kunnen we altijd een objectief advies geven over de optimale onderzoeksaanpak.

Wij helpen marketeers om de juiste keuzes te maken, op basis van helder en gedegen inzicht in de doelgroep en de markt.

We zijn gespecialiseerd in duurzaam consumentengedrag en maatschappelijk relevante vraagstukken. Op deze manier helpen wij impact te maken.

+31(0)6 1423 2441
durkbosma@inzichtimpact.nl

Wilhelmina van Pruisenweg 35
​2595 AN  Den Haag