Het boek ‘Wat is de vraag?’

Wat is de vraag? is een praktische methode met krachtige tools die je helpt om een goed marktonderzoek op te zetten. ‘Goed’ marktonderzoek is onderzoek dat daadwerkelijk gebruikt kan worden als fundament voor (marketing)beslissingen. 

De methode bestaat uit een stappenplan, beginnend met een gedegen probleemanalyse vooraf. Dit maakt het verschil tussen bruikbaar onderzoek en overbodig onderzoek. De methode is ontwikkeld door Erik de Kort en Durk Bosma. 

Deel 1: Over het nut van marktonderzoek

Waarom doe je eigenlijk onderzoek? Effectief marktonderzoek helpt om een (marketing-)beslissing te nemen. Door vooraf deze beslissing en de context waarin deze genomen moet worden goed in beeld te brengen, zorg je ervoor dat een onderzoek die antwoorden oplevert die nodig zijn voor een goed onderbouwde beslissing.

Deel 2: Hoe analyseer je een onderzoeksprobleem?

In dit deel wordt beschreven hoe je aan de juiste informatie komt om een onderzoeksprobleem goed te kunnen analyseren. Welke informatie is er eigenlijk nodig? Welke vragen moet je stellen? Stuk voor stuk haal je de puzzelstukjes boven water.

Deel 3: Via de Centrale Probleemstelling naar onderzoeksvragen

De Centrale Probleemstelling vormt de synthese van je analyse van het onderzoeksvraagstuk. Je legt de puzzelstukjes op de juiste plaats. Dan zie je vanzelf waar nog puzzelstukjes ontbreken. En die ontbrekende puzzelstukjes vormen je onderzoeksvragen.

Deel 4: Een effectieve en efficiënte opzet van onderzoek

Pas als je de onderzoeksvragen helder hebt, kies je het gereedschap om het onderzoek aan te pakken. De verschillende technieken komen in dit deel aan de orde, evenals de vraag wanneer je welke techniek het beste kunt inzetten. Tot slot komen de beperking aan bod waar je rekening mee moet houden. Het belangrijkst zijn de beperkingen die je tegenkomt bij het bepalen van een steekproef en de vragen die je aan mensen kunt stellen.

Informatie voor docenten

De aanpak die we in Wat is de vraag? beschrijven, heeft zich inmiddels bewezen op het HBO en in Universitaire opleidingen. Onder andere de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool van Utrecht gebruiken het boek al enige tijd. 

Studenten die in het kader van een stage-opdracht of afstudeerproject zelfstandig een onderzoek moeten opzetten, lopen vaak tegen moeilijkheden aan bij de opzet van hun onderzoek. Vaak wordt in de opleiding wel aandacht besteed aan operationele zaken bij het doen van marktonderzoek. Denk aan het maken van een vragenlijst en het trekken van een steekproef, maar de probleemanalyse wordt niet uitgebreid behandeld.

Het kiezen van de meest relevante onderzoeksvragen en vervolgens het kiezen van de optimale methode van onderzoek, is cruciaal, maar heel lastig. Juist voor studenten die hier voor het eerst mee te maken krijgen, helpt de gestructureerde aanpak van Wat is de vraag? om duidelijk voor ogen te krijgen wat ze nu eigenlijk zouden moeten onderzoeken en hoe, voordat ze daadwerkelijk beginnen met hun onderzoek.

Ben je docent en wil je weten hoe je het boek kunt inpassen in jouw opleiding? Vraag een gratis docentenexemplaar aan met behulp van het contactformulier op deze pagina.

Enkele recensies:

Veel onderzoeken lopen vanaf de tekentafel al mank

Binnen de onderzoekswereld tekent zich een scheiding af tussen denkwerk en veldwerk. Het werk van de architect en het werk van de aannemer. Richtlijnen voor de aannemer zijn er te over, maar richtlijnen voor de architect zijn er nauwelijks. Veel onderzoeken lopen vanaf de tekentafel al mank. Nadenken gebeurt meestal achteraf, als de aanbevelingen op papier moeten worden gezet.

Wicher van Vreden (Clou)


Niet alleen kopen dus, maar ook grondig bestuderen, en daarna toepassen in je eigen, professionele praktijk!

Een boek met als hoofdtitel: “Wat is de vraag?” is intrigerend, ofwel maakt nieuwsgierig. Gaat het hier om een snelcursus ‘omgaan met lastige interviewers’, bedoeld voor aankomende politici? De ondertitel is echter al meer richtinggevend. Deze geeft het domein van het boek aan – marktonderzoek -, maar bewaart nog steeds zorgvuldig het geheim van het inhoudelijke thema van het boek.

Prof. Dr. Edward Groenland
Professor of Business Research Methodology
Nyenrode Business Universiteit


Eindelijk een boek dat uitgebreid ingaat op onderwerpen als probleemanalyse en de vertaling hiervan in een onderzoeksprobleemstelling

Het aantal publicaties over marktonderzoek is zonder meer indrukwekkend te noemen. Deze boeken gaan dan meestal over de statistische aspecten van het vakgebied en over  de methoden en technieken van het marktonderzoek. Maar het is net als met tennis. Je kan wel van alles leren over de techniek van het serveren, de volley en de smash, maar dat betekent nog niet dat je geleerd hebt hoe je een wedstrijd moet spelen. Dit maakt dit boek uniek in zijn soort.

Dr. A.J. Olivier, eerste ombudsman MarktonderzoekAssociatie

Wij helpen marketeers om de juiste keuzes te maken, op basis van helder en gedegen inzicht in de doelgroep en de markt.

We zijn gespecialiseerd in duurzaam consumentengedrag en maatschappelijk relevante vraagstukken. Op deze manier helpen wij impact te maken.

+31(0)6 1423 2441
durkbosma@inzichtimpact.nl

Wilhelmina van Pruisenweg 35
​2595 AN  Den Haag